Falco, Timeless, Borgia, Reinas y American Horror Story: Apocalipsis